Jognyilatkozat

Az emfit.hu vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!
Szerzői jog
Az EMFIT Kft. weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag az EMFIT Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Információk
Az EMFIT Kft. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az EMFIT Kft. felelősséget nem vállal. Az EMFIT Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Az EMFIT Kft. honlapjáról linkek segítségével elérhető weboldalakon szereplő információkat az EMFIT Kft. nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.
A személyes adatok védelme
Az EMFIT Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az EMFIT Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az EMFIT Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.
Az EMFIT Kft. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást titokként kezel.

Megosztom